Evaluarea Riscurilor de Accidentare şi Îmbolnăvire Profesională
Scopul evaluării nivelului de risc este de a oferi posibilitatea cunoaşterii situaţiei reale, de la fiecare loc de muncă, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a se lua măsurile de prevenire optime şi realiste.

Principiul metodei, constă în:
 • Identificarea factorilor de risc, la locul de muncă analizat; stabilirea consecinţelor acţiunii riscurilor executantului, inclusiv gravitatea lor;
 • stabilirea probabilităţii de acţiune a riscului, asupra executantului;
 • atribuirea nivelului de risc, în funcţie de gravitatea şi probabilitatea consecinţelor factorilor de risc;
 • cuantificarea şi ierarhizarea riscurilor;

 • Baza principiului de evaluare a riscurilor, constă în, luarea, în considerare, a doi parametrii: frecvenţa producerii accidentelor şi gravitatea consecinţei maxime previzibile (principii incluse şi în standardele europene)
  Ofertă Specială:
  GRATUIT: Efectuarea unui audit iniţial privind evaluare societăţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă respectiv al prevenirii şi stingerii incendiilor.
  GRATUIT: Instructajul introductiv general şi la locul de muncă în prima lună.

      Contact:
        Dana Paladiu
          Telefon:0728.980.562
          Fix:       021/335.01.02
          Email:   dana.paladiu@workmanagement.ro; office@workmanagement.ro
        George Chisiu
          Telefon:0729.199.309
          Email:   george.chisiu@workmanagement.ro
        Sandu Martinescu
          Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro