Externalizare Servicii Protecţia Mediului
 • Asigurarea îndeplinirii obligaţiilor, prevăzute de Legea 211/2011, cu personal calificat, de specialitate (Specialist managementul deşeurilor, cod COR 325713);
 • Identificarea problemelor şi necesităţilor, pentru conformarea la prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;
 • Asistență în identificarea deşeurilor generate, conform codului deşeurilor (HG 856/2002);
 • Elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale;
 • Elaborarea şi menţinerea evidenţei lunare privind gestiunea deşeurilor;
 • Întocmirea şi transmiterea raportărilor lunare/anuale către autoritatea competentă de protecţie a mediului;
 • Raportările în aplicaţia electronică SISTEMUL INTEGRAT DE MEDIU (SIM);
 • Consultanţă privind întocmirea formularelor pentru transportul deşeurilor;
 • Menţinerea Autorizaţiei de Mediu, informarea permanentă a măsurilor impuse prin aceeasta;
 • Asigurarea relaţiei permanente cu autorităţile de protecţia mediului;
 • Elaborarea planului de intervenţie în caz de poluări accidentale;
 • Întocmirea lunară a Declaraţiei privind obligaţiile la fondul de mediu.

 • Obţinere Autorizaţii / Avize
 • Autorizaţie de mediu;
 • Acord de mediu;
 • Accept de evacuare ape uzate.
 • Întocmire studii de mediu
 • Rapoarte de mediu;
 • Rapoarte privind impactul asupra mediului;
 • Bilanţ de mediu;
 • Studii de soluţii.


 •     Contact:
        Dana Paladiu
          Telefon:0728.980.562
          Fix:       021/335.01.02
          Email:   dana.paladiu@workmanagement.ro; office@workmanagement.ro
        George Chisiu
          Telefon:0729.199.309
          Email:   george.chisiu@workmanagement.ro
        Sandu Martinescu
          Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro