Legislaţie Protecţia Muncii şi P.S.I.
 • Codul muncii - Legea 53/2003;
 • Legea 319/2006;
 •           - Legea securităţii, sănătăţii şi protecţia muncii;
 • Norme metodologice de aplicare a legii securităţii, sănătăţii şi protecţia muncii Nr. 319/2006;
 • Legea 245/2004;
 •           - Securitatea generală a produselor;
 • Legea 240/2004;
 •           - Răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
 • Legea 202/2002;
 •           - Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;
 • Legea 130/1999;
 •           - Măsuri de protecţie pentru persoanele încadrate în muncă;
 • Legea 108/1999;
 •           - Înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
 • Legea 31/1991;
 •           - Stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore/zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, vătămătoare, grele sau periculoase;
 • Legea 25/2004 – aprobă O.U.G. 96/2003;
 •           - Protecţia maternităţii la locul de muncă;
 • Legea 436/2001 – aprobă O.U.G. 99/2000;
 •           - Măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;
 • Legea 320/2001 – aprobă O.U.G. 137/1999 care modifică Legea 108/1999;
 • Legea 155/2000 – aprobă O.U.G. 16/2000;
 •           - Ratificare convenţii adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii;
 • Legea 177/2000 – modifică Legea Protecţiei Muncii 90/1996;
 •     

   

  Contact:

        Dana Paladiu
          Telefon:0728.980.562
          Fix:       021/335.01.02
          Email:   dana.paladiu@workmanagement.ro; office@workmanagement.ro
        George Chisiu
          Telefon:0729.199.309
          Email:   george.chisiu@workmanagement.ro
        Sandu Martinescu
          Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro