Verificări PRAM
Conform legislaţiei în vigoare, instalaţiile electrice trebuie verificate periodic, pentru a evită deteriorarea lor, în timp, din cauza unui număr de factori cum ar fi încărcare excesivă a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune, etc.

verificari-pram

Un buletin PRAM, certifică verificarea prizelor la împământare şi are ca scop:
 • Prevenirea electrocutării personalului care utilizează instalaţia electrică şi echipamentul de lucru;
 • Prevenirea incendierii clădirilor şi prevenirea distrugerii aparaturii electrice şi electronice;

  Buletinele PRAM sunt necesare la controalele efectuate de Protecţia Muncii, Protecţia Consumătorului şi Pompieri.
  Periodicitatea verificării PRAM este prevăzută de două ori pe an (o dată pe timp uscat şi o dată pe timp umed).

 •     Contact:
        Dana Paladiu
          Telefon:0728.980.562
          Fix:       021/335.01.02
          Email:   dana.paladiu@workmanagement.ro; office@workmanagement.ro
        George Chisiu
          Telefon:0729.199.309
          Email:   george.chisiu@workmanagement.ro
        Sandu Martinescu
          Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro