Securitate şi Sănătate în Muncă
Work Management oferă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, consultanţă de specialitate, în conformitate cu normele metodologice HG 1425/2006 modificată şi completată de aplicare a prevederilor din principalele activităţi desfăşurate:

 • Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, pentru fiecare componentă a sistemului de muncă;
 • Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
 • Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii, precum şi ale locurilor de muncă;
 • Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii.

 • Evaluarea riscurilor şi documentaţia pentru securitatea şi sănătatea în muncă sunt obligatoriu să fie realizate şi să se afle în posesia angajatorului (conform Art. 12 Legea 319/2006).

  Ofertă Protecţia Muncii
  Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 319/2006 şi normele metodologice presupune:
 • Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligaţiile de a cunoaşte şi respectă deciziile de securitate şi sănătate în muncă);
 • Fişa postului (inclusiv modul de însuşire şi respectare a măsurilor pentru securitate şi sănătate în muncă);
 • Instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă pentru fiecare loc de muncă;
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);
 • Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent (acolo unde este cazul);
 • Planul de prevenire şi protective;
 • Tematica pentru toate fazele de instruire;
 • Fişele individuale de instructaj pentru securitate şi sănătate în muncă.

 • Preţul dosarului se plăteşte o singură dată la semnarea contractului şi diferă în funcţie de domeniul de activitate.

  Asistenţa lunară
 • Participarea efectivă la verificarea însuşirii şi a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire;
 • Monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de protective;
 • Evidenţa meseriilor care au nevoie de autorizare şi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • Evidenţa echipamentelor individuale de protecţie;
 • Participarea la evenimentele deosebite ce pot apărea (controale sau evenimente de muncă);
 • Întocmirea rapoartelor, conform legislaţiei în vigoare;
 • Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

 • Preţul lunar al asistenţei este în funcţie de numărul de angajaţi şi de complexitatea activităţii desfăşurate!

  OFERTĂ SPECIALĂ!!!
  GRATUIT: Efectuarea unui audit iniţial privind evaluare societăţii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă respectiv al prevenirii şi stingerii incendiilor.
  GRATUIT:Instructajul introductiv general şi la locul de muncă în prima lună.

      Contact:
        Ştefana Tănase
          Telefon:0729.199.309
          Fix:       021/335.01.02
          Email:   stefana.tanase@workmanagement.ro