SITUAŢII DE URGENŢĂ (PSI+PC) – Ofertă Detaliată
Work Management oferă în domeniul prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI) consultanţă de specialitate în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea Nr. 307/2006.

Principalele activităţi de apărarea, prevenirea şi stingerea incendiilor (PSI) pe care le oferim sunt:
 • stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
 • elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidenţelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
 • organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
 • planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoaşterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;
 • analiza periodică a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 • îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;
 • realizarea unui sistem operativ de observare şi anunţare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
 • asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 • planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;
 • analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;
 • reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;
 • asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

 •     Contact:
        Dana Paladiu
          Telefon:0728.980.562
          Fix:       021/335.01.02
          Email:   dana.paladiu@workmanagement.ro; office@workmanagement.ro
        George Chisiu
          Telefon:0729.199.309
          Email:   george.chisiu@workmanagement.ro
        Sandu Martinescu
          Email:   sandu.martinescu@workmanagement.ro