ANALIZĂ DE RISC LA SECURITATE FIZICĂ

analiza de risc

Obligativitatea analizei de risc, este prevazută, de Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, pentru care s-au emis în anul 2012 normele de aplicare, prin Hotărârea de Guvern 301/2012. Evaluarea de risc, la securitatea fizică, este documentul, prin care, un specialist analizează și stabilește, de ce anume este nevoie, pentru ca paza obiectivelor dumneavoastră, să acopere toate vulnerabilitățile acestuia, în fața hoților. Toate societățile comerciale, sunt obligate să contracteze, un evaluator de risc, la securitate fizică, care să realizeze analiză de risc. Aceasta urmează să fie efectuată, pentru toate obiectele de activitate active și sediile dumneavoastră.

Societatea noastră, este abilitată, să întocmească astfel de evaluări, fiind înscrisă, în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizică.

risc.7fcf4845