AUDIT ȘI EVALUAREA RISCURILOR

audit si evaluarea riscurilor

AUDIT

Prin auditul SSM, experții Work Management vor evalua, modul în care compania dumneavoastră respectă reglementările legale în vigoare, în domeniul în care vă desfășurați activitatea. În urma auditului, veți primi un plan de măsuri tehnice și organizatorice, pentru ca dumneavoastră să vă desfașurati activitatea, în deplină siguranță.

Vom verifica:
- existența documentaţiei și conformarea cu activitățile prestate și locurile de muncă existente;
- modul în care angajații dumneavoastră cunosc responsabilităţile în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă;
- respectarea cerinţelor minime referitoare la echipamentele de muncă și a echipamentelor individuale de protecţie; - respectarea cerinţelor minime privind mediul de muncă;
- modul în care se efectuează manipularea maselor; - dacă este implementată semnalizarea minimă de securitate; - modul în care se desfășoară supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
- alte aspecte, în funcție de caz și de activitatea dumneavoastră (cerinţelor minime privind şantierele temporare şi mobile, cerinţelor minime privind protecţia maternităţii, etc).

Suplimentar, vă putem oferi suport pentru implemenatarea certificării ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SMSI ISO 27001.

evaluarea-riscurilor.08f73c40

EVALUAREA RISCURILOR

Prin această lucrare, experții Work Management, identifică factorii de risc existenţi în cadrul companiei dumneavoastră şi evaluează dimensiunea acestora, raportandu-se la importanța și frecvența consecinţelor, asupra securității și sănătății angajaţilor.

Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională
, are ca și scop identificarea și punerea în practică a măsurilor pentru riscurile identificate în ordine descrescătoare a nivelului parțial de risc. Alegerea metodei de evaluare depinde de: tipul activității și al echipamentelor utilizate, numărul de lucrători implicați, condițiile de muncă, caracteristicile particulare ale locului de muncă și riscurile specifice. Ulterior, se intocmeste Planul de Prevenire și Protecție, pe baza riscurilor identificate la locurile de muncă / posturile de lucru, specifice activităților desfășurate și a echipamentelor de muncă utilizate în cadrul societății.

Procedura de evaluare a riscurilor profesionale
poate fi rezumată după cum urmează:

- Identificarea pericolului
- Eliminarea pericolului, dacă este rezonabil posibil
- Analizarea pericolului, dacă acesta nu poate fi eliminat și evaluarea riscului
- Luarea de măsuri pentru a limita consecințele
- Supravegherea riscurilor
- Metode și instrumente de evaluare a riscurilor.

Evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăviri profesionale se face pentru fiecare loc de muncă (angajații care sunt expuși la același risc, având activități similare sau apropiate).