MĂSURAREA ZGOMOTULUI ȘI VIBRAȚIILOR LA LOCUL DE MUNCĂ

masurarea zgomotului si vibratiilor

Oferim:

Servicii de măsurare a zgomotului şi a vibraţiilor transmise omului, în regim abilitat de Ministerul Sănătăţii.
Echipamentele utilizate pentru măsurători corespund cerinţelor standardelor internaţionale şi răspund întocmai cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, respective HG 1876/2005.
Pentru măsurarea vibraţiilor transmise omului este necesară cunoaşterea următoarelor informaţii:

• Tipul activităţii desfăşurate;
• Tipul vibraţiei transmise omului (mana-brat sau întregul corp);
• Durata expunerii la vibraţii. De exemplu: muncitor în construcţii, lucrează la picamer (vibraţie tip mana-brat) timp de 4 ore.

zgomote.f5996774