RESURSE UMANE

resurse umane

Asigurarea serviciilor de personal

Work Management oferă în domeniul resurselor umane servicii complete de personal, salarizare, consultanţă şi asistenţă la controalele Instituţiilor de drept:
•Întocmire Contracte individuale de muncă;
•Întocmire acte adiţionale;
•Întocmire decizii de încetare, suspendare;
•Întocmire dosare de personal ( Conţinutul acestui dosar se poate modifica în funcţie de noile reglementări legislative);
•Întocmire fişe de post;
•Gestionarea relaţiei cu autorităţile;
•Întocmire Regulament Intern.
•Întocmire Registrul de Evidenţă al salariaţilor (ReGES);

Asigurarea serviciilor de salarizare

•Întocmire stat de salariu;
•Document justificativ de înregistrare în contabilitate;
•Întocmire stat individual de salariu (“fluturaşi”);
•Întocmire şi depunere declaraţii privind obligaţiile aferente drepturilor salariale şi de personal;
•Întocmire adeverinţe de venit(Angajatorii/Plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor au obligaţia depunerii fişelor fiscale în format electronic);

hr.ae1ce9e6

Asistenţă la controalele Instituţiilor de drept

•Ghidarea pe toată perioada controlului, facilitând acest proces şi prin comunicarea directă cu autorităţile în numele dumneavoastră, pentru a fi siguri că inspecţia se desfăşoară într-o manieră corectă, precum şi pentru a limita eventualele amenzi, penalităţi şi dobânzi aferente;
•Evaluarea procedurilor în domeniul resurselor umane şi investigarea situaţiei de fapt, pregătind argumentele ce pot fi aduse în favoarea poziţiei adoptate de dumneavoastră;
•Estimarea punctelor forte şi punctelor slabe în abordarea dumneavoastră faţă de aspectele procedurilor în cauză, cu scopul de a evalua şansele de reuşită în eventualitatea unui proces cu autorităţile fiscale române.