ISCIR-RSVTI

rsvti

Compania noastră este autorizată de către ISCIR, să desfășoare activități de supraveghere și verificare tehnică a echipamentelor/instalațiilor de ridicat și sub presiune. Orice societate care deţine/utilizează instalaţii/ echipamente: instalații mecanice sub presiune - IMSP (centrale termice sub presiune, centrale cu aburi, etc.) și instalații de ridicat - IR (stivuitoare, tranpalete, elevatoare auto, platforme autoridicatoare, macarale, nacele, etc) are obligaţia să aibă propriul angajat sau să externlizeze serviciile de RSVTI.

AVANTAJELE PRESTĂRII SERVICIULUI OPERATOR RSVTI DE CĂTRE O SOCIETATE EXTERNĂ, AUTORIZATĂ ISCIR, SUNT
:

•eliminarea răspunderii directe a beneficiarului în faţa organelor statului;
•asigurarea beneficiarului de respectarea în totalitate a legalităţii şi a prescripţiilor tehnice în vigoare;
•protejarea beneficiarului de răspunderea penală în cazul producerii unor evenimente;
•asigurarea verificării funcţionării în condiţii de maximă siguranţă a instalaţiilor;
•eliminarea unui număr mare de documente ce trebuie transmise la diverse instituţii ale statului.

INSTALAŢII SUB INCIDENŢA ISCIR-RSVTI
: macarale, elevatoare, moto/electrostivuitoare, nacele, centrale termice, cazane, echipamente sub presiune (>0,5 BAR), cuptoare, compresoare, conducte sub presiune.

WORK MANAGEMENT
deține personal autorizat pentru întocmirea:
- proiectelor de montaj, reparații, modernizare instalații sub prescripția ISCIR(inclusiv RADTP)
- expertizelor tehnice, pentru evaluarea și determinarea perioadei remanente de viață(inclusiv RADTE)De ce să apelaţi la serviciile noastre de RSVTI?


Nu este necesară angajarea cu contract de muncă a persoanei fizice ce îndeplineşte ocupaţia de RSVTI. Nu sunteţi afectat de fluctuaţia de personal, nu trebuie să asiguraţi pe durata concediului de odihnă său medical înlocuitor cu aceeaşi calificare pentru angajatul responsabil de RSVTI care să preia temporar atribuţiunile acestuia. Beneficiaţi de costuri mici şi fixe și evitaţi plata taxelor şi asigurărilor sociale aferente contractelor de muncă Operare simplă: Contract anual şi o singură factură lunară.

rsvti-sign.4f8ff418