SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCA

Securitatea si sanatatea in munca3

Serviciile noastre SSM includ:

a. organizarea activității de securitate și sănătate în muncă, la nivelul angajatorului și la nivelul fiecărui loc de muncă din organizație;
b. pregătirea și instruirea lucrătorilor:
    i. la angajare;
    ii. la locul de muncă;
    iii. periodic;
c. verificare, prin teste, a cunoștințelor dobândite în domeniul securității și sănătății în muncă;
d. consultanță, privind metode și mijloace de propagandă, referitoare la securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor;
e. asistență la controalele efectuate de către I.T.M., privind activitatea de securitate și sănătate în muncă, dar și la cercetarea și întocmirea dosarului, în cazul producerii accidentelor de muncă;
f. completarea documentelor de securitate și sănătate în muncă, conform Legii nr. 319/2006;
g. elaborarea de instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, pentru toate locurile de muncă;
h. consultanță privind autorizarea societății din punct de vedere al protecției muncii;
i. elaborarea și completarea documentelor de securitate și sănătate în muncă, conform Legii nr.319/2006 și a documentațiilor privind modul de acordare a echipamentului individual de protecție, a materialelor igenico-sanitare, a alimentației de protecție, în funcție de riscurile și de condițiile de lucru (mediu toxic), stabilite în cadrul societății;
j. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire și verificarea acesteia la locul de muncă și periodice;
k. asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
l. elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protecție al societății;
m. evidenţa zonelor cu risc prevăzute la art. 101-107, din Legea nr.319/2006 care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestuia conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006.
n. informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
o. efectuarea cercetării în cazul unui eveniment de muncă.

work-safety.a31fbaaa