SITUAȚII DE URGENȚĂ

situatii de urgenta

SITUAȚII DE URGENȚĂ (Prevenirea și Stingerea incendiilor / Protecție civilă)

Work Management oferă în domeniul Situațiilor de Urgență (PSI) consultanţă de specialitate în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prevederilor din Legea Nr. 307/2006.

a. Instructajul introductiv general
:
•sistemul de reglementări din domeniul situațiilor de urgență;
•indicativ, mijloace tehnice în domeniul S.U., din dotarea societății;
•aspecte specifice privind situațiile de urgență.

b. Instructajul specific locului de muncă:

•cauze de incendiu de natura electrică;
•aspecte specifice privind prevenirea incendiilor;
•măsuri de prim ajutor.

c. Instructajul periodic:

•agenți pentru stingerea incendiilor;
•observarea, anunțarea și intervenția în caz de incendiu;
•cauze de incendiu;
•reguli de ordine interioară;
•principii privind evacuarea persoanelor și autoturismelor;
•elemente specifice privind organizarea pe locuri de munca;
•caracterizarea carburanților, din p.d.v. al pericolului de explozie și incendiu;
•pericole specifice la și de la vecinătăți;
•sistemul de încălzire și măsurile de protecție specifice;
•măsurile specifice de prevenire, pe timpul anotimpului friguros și perioadelor caniculare;
•obligații privind rețelele urbane pentru intervenții;
•reglementarea lucrărilor cu foc deschis;

d. Verificarea periodică a instruirii
;

e. Întocmirea documentației specifice
, în domeniul situațiilor de urgență, pentru orice tip de activitate (inclusiv planuri de evacuare bunuri și persoane, planuri de intervenție, planuri de analiză și acoperire a riscurilor, etc);

f. Informarea scrisă a Beneficiarului
, cu privire la măsurile tehnice şi organizatorice de desfășurare a activității și a modificărilor legislative, apărute în domeniul S.U;

g. Asistență de specialitate
în cazul controalelor autorităților din Inspectoratul pentru Situații de Urgență;

h. Asistență în cazul controalelor autorităților
din Inspectoratul pentru Situații de Urgență;

SU.36b59364