COORDONAREA
ȘANTIERELOR

coordonarea santierelor

Vă oferim:

• Servicii de Coordonare SSM prin serviciu extern de prevenire și protecție astfel încât să vă conformați în totalitate cu HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pe şantierele temporare şi mobile care stipulează ca obligativitate, desemnarea unui coordonator de securitate şi elaborarea planului de securitate și sănătate atât în faza de întocmire a proiectului cât și pe perioada execuției lucrărilor.
• Întocmire Plan de Securitate și Sănătate în faza de proiectare;
• Întocmire Plan de Securitate și Sănătate în faza de execuție;
• Întocmire Plan Propriu de Securitate și Sănătate al Antreprenorului
• Întocmirea declarației prealabile și comunicarea acesteia inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfăşura lucrarile;
• Întocmire Registru de coordonare;
• Întocmire Dosar de intervenții ulterioare.

santiere.3c1ab1b2