PROTECTIA MUNCII

Asistenţă
Planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate ale şantierului.
Strategie
De sănătate şi securitate la locul de muncă.
Controale
medicale obligatorii şi periodice.
Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea 319/2006 şi normele metodologice presupune:

Protectia muncii

Regulamentul de Ordine Interioară (inclusiv obligaţiile de a cunoaşte şi respectă deciziile de securitate şi sănătate în muncă);
Fişa postului (inclusiv modul de însuşire şi respectare a măsurilor pentru securitate şi sănătate în muncă);
Instrucţiuni specifice de securitate şi sănătate în muncă pentru fiecare loc de muncă;
Evidenţa zonelor cu risc ridicat (acolo unde este cazul);

Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent (acolo unde este cazul);
- protectia muncii

- Planul de prevenire şi protective;

- Consilierea companiei pentru adaptarea condițiilor de muncă în funcție de persoana angajată.
Fişele individuale de instructaj pentru securitate şi sănătate în muncă.

Preţul dosarului se plăteşte o singură dată la semnarea contractului şi diferă în funcţie de domeniul de activitate.


Asistenţa lunară

Participarea efectivă la verificarea însuşirii şi a modului de aplicare a măsurilor propuse în planul de prevenire; Monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de protective; Evidenţa meseriilor care au nevoie de autorizare şi modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă; Evidenţa echipamentelor individuale de protecţie; Participarea la evenimentele deosebite ce pot apărea (controale sau evenimente de muncă); protectia muncii ;  Întocmirea rapoartelor, conform legislaţiei în vigoare; Realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. Preţul lunar al asistenţei este în funcţie de numărul de angajaţi şi de complexitatea activităţii desfăşurate!

medicina_muncii.e52ab341