POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. WORK MANAGEMENT S.R.L., (“WORK”), în calitate de Operator de date cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE, garantează un nivel de protecție corespunzător riscului privind confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și mobilitatea sistemelor și serviciilor.

”Work” impune măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii, modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, și care oferă un nivel de securitate corespunzător riscului reprezentat de procesare și natura datelor protejate.

În cadrul "Work", persoanele care au acces la sistemul informatic automatizat unde sunt stocate date cu caracter personal sunt cele care îndeplinesc următoarele funcții: Director General, Administrator, Operator intrare și validare date, Tehnician Echipamente de Calcul și Rețele. Fiecare dintre acești utilizatori are acces la sistemul informatic exclusiv in baza unei identificări și a unei parole individuale.

Utilizatorii sunt autorizați de către "Work" se efecteze operațiuni de colectare și introducere, modificare și ștergere de date cu caracter personal in sistemul informaționalizat al companiei. Utilizatorii accesează numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor lor de serviciu.

Sistemul informatic de baze de date este prevăzut cu funcția de backup. Backup-ul se realizează automat în fiecare zi a săptămânii, la ora 09.00, într-un director ales de comun acord cu reprezentantul care se ocupă de mentenanța bazei de date. Locația backup-ului este în computerul-server.

Accesul la copiile de siguranţă este permis pentru Directorul General, Administrator, Tehnician Echipamente de Calcul și Rețele .

”Work” informează utilizatorii și toți angajații că este interzis:

 • accesul neautorizat la instalațiile de procesare a datelor;
 • utilizarea neautorizată a sistemelor de procesare a datelor și de arhivare a datelor;
 • citirea, copierea, modificările sau ștergerile neautorizate ale datelor din cadrul sistemului;
 • citirea, copierea, modificarea sau ștergerile neautorizate ale datelor cu caracter personal, cu transfer sau transport electronic.

Antivirusul de protecție se actualizeaza automat pentru a preveni utilizatorii de malware de a se loga in sistemul informațional automatizat al companiei.

Utilizatorii și toți angajații ”Work” își asumă responsabilitatea de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal de care iau cunoștință in cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, precum și a tuturor datelor, codurilor de utilizator, parolelor sau a altor informații primite de la companie, in legătură directă sau indirectă cu securitatea datelor cu caracter personal.

Nerespectarea clauzei de confidențialitate atrage obligația utilizatorului/angajatului de a plăti daune în funcție de pierderi și/sau daune cauzate.

Utilizatorii/angajații sunt obligați să reproducă pe sisteme de calcul – prin instalare, stocare, rulare sau executare, afișare ori transmiterea in rețea interna – numai acele programe pentru calculator licențiate, puse la dispoziție de "Work".

In mod excepțional, utilizatorii/angajații pot sa reproducă un program pentru calculator care nu este pus la dispoziție de Work, numai cu îndeplinirea obligației de a cere și a primi permisiunea expresa, prin e-mail, a conducerii companiei, cu atribuții in acest sens.

Utilizatorilor/angajaților le este cu desăvârșire interzisă săvârșirea de acte și fapte ce constituie, generic, piraterie software.

”Work” informează în mod expres utilizatorii și toți angajații că pirateria software este definită legal ca fiind reproducerea neautorizată (fără licență) pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator protejate prin drept de autor, în oricare dintre următoarele modalităţi:

 • Instalare/Descărcare totală sau parțială, pe un sistem de calcul, chiar fără a fi folosit;
 • Stocare pe un sistem de calcul, completă sau parțială, chiar și sub formă de kit și chiar fără a fi folosit;
 • Folosire efectivă, prin rulare sau executare, indiferent de perioada de timp sau de scopul folosirii;
 • Copiere și distribuire, chiar și gratuită;
 • Afişare, de pildă pe un thin-client;
 • Transmitere în reţeaua internă, chiar dacă nu se află instalat pe fiecare calculator din rețea;
 • Punerea la dispoziție prin Internet sau alte rețele;
 • Reproducerea de software pe calculatorul personal sau pe cel utilizat la locul de muncă;
 • Depășirea numărului de instalări permise de licență sau utilizarea în alt mod decât este prevăzut de aceasta;
 • Descărcarea unui software dintr-o sursă neautorizată; Încărcarea pe un website, platformă de file-sharing etc., fără autorizarea expresă a titularului de drepturi;
 • Închirierea sau împrumutarea unor licențe, fără acordul expres al producătorului sau fără o licență specială de închiriere sau furnizare de servicii.

”Work” informează în mod expres utilizatorii și toți angajații că pirateria sofware, constituie infracţiune ce se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 4 ani ori cu amendă, potrivit art. 139 9 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată.

Utilizatorul/Angajatul este direct răspunzător dacă în cazul unui control intern, efectuat de către reprezentanții ”Work”, sau in cazul unui control extern, efectuat de către reprezentanții autorităților de stat judiciare, în computer vor fi găsite reproduse neautorizat programe pentru calculator protejate prin drept de autor. În această situație, utilizatorul/angajatul găsit vinovat va răspunde personal, atât penal, cât și civil, preluând răspunderea de a achita orice taxă și/sau amendă impuse de autoritățile competente, precum și orice prejudicii sau costuri generate.